Thursday, January 17, 2008

Teethcovery

Got my new retainer... and sakit sa gilagid ha... oopsss parang hinihila ang mga ngipin ko, daig pa ang braces...

Ate Lita got her new teeth, same place as mine... wala kasi ngipin eh!

Lenlen had a prophylaxis with Dra.Gina Bautista, "balik ka in six moths..."

No comments: